Vaikuttaako Kepan koulutus?

Arvioinnit Taustaselvitykset

Tämä selvitys kartoittaa sitä, miten Kepan koulutus ja neuvonta ovat vaikuttavat siihen osallistuvien järjestöjen toimintaan. Selvitys painottuu koulutusten vaikutusten arviointiin, mutta esittää myös joitakin huomioita neuvonnan vaikutuksista ja koulutusten vaikuttavuuden seurannan kehittämisestä.
Kepa ry on järjestänyt koulutusta kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville järjestöille 1990-luvun puolivälistä lähtien. Hankeneuvontaa Kepa on tarjonnut järjestöille 90-luvun lopusta lähtien.

ISSN 1796-6469
Painetun version ISBN 952-200-040-X
Sähköisen version ISBN 952-200-040-X
Sivumäärä 33
Kieli Suomi
Kirjoittajat Anita Lintula
Julkaistu 01.01.2005