Vaikuttaako Kepa? Suomalaisten päättäjien kokemuksia kehityspoliittisesta vaikuttamistyöstä

Arvioinnit Taustaselvitykset

Kepa selvitti vuonna 2006 vaikuttamistyönsä tuloksia päättäjien parissa. Selvityksessä kartoitetaan haastattelujen avulla sitä, miten kansanedustajat näkevät Kepan roolin vaikuttajana ja miten he arvioivat Kepan vaikuttamistyön laatua ja vaikuttavuutta.

ISSN 1796-6469
Painetun version ISBN 978-952-200-060-6
Sähköisen version ISBN 978-952-200-061-3
Sivumäärä 11
Kieli Suomi
Kirjoittajat Kaisa Eskola
Julkaistu 01.05.2007