Vaikuta! – Suomen politiikkaan

Hakemistot oppaat ja ohjeet

Onko vaikuttamistyö salakähmäistä ja häikäilemätöntä omien asioiden ajamista? Milloin se on demokratiaan kuuluvaa tiedonjakoa päättäjien, kansalaisten ja erilaisten intressiryhmien välillä?
Opas antaa vinkkejä siihen, miten ihmiset ja kansalaisjärjestöt voivat välittää tietonsa ja näkemyksensä hallitukselle, eduskunnalle ja poliittisille puolueille. Oppaan monet esimerkit nousevat pääasiassa kehitys- ja ympäristöjärjestöjen työstä.
Oppaan ensimmäinen osa tarjoaa taustatietoa vaikuttamistyölle: tietoa eri toimijoiden osallistumisesta poliittiseen päätöksentekoon Suomessa. Osa on merkitty vihreällä. Vaikuttamistyön keinoja ja suunnittelua käsitellään turkoosilla merkityssä toisessa osassa.

Painetun version ISBN 978-952-200-111-5
Sähköisen version ISBN 978-952-200- 112-2
Sivumäärä 60
Kieli Suomi
Kirjoittajat Tytti Nahi
Julkaistu 01.05.2009