Unelmia maailmasta : Suomalaisen kehitysmaaliikkeen juurilla

Raportit

Unelmia maailmasta on kirja suomalaisesta solidaarisuudesta. Se sisältää kymmenien ihmisten tarinoita, kokemuksia ja pohdintoja solidaarisuuden ja yhteisvastuun erilaisista muodoista.
Kehitysmaaliikkeen pioneerit kertovat maassamme sotien jälkeen syntyneestä kansainvälisestä solidaarisuudesta. 1960-luvun radikaalit avaavat ikkunan oman aikansa kapinaan imperialismia vastaan. Kehitysyhteistyön mahdollisuuksia yhteisvastuun keinona arvioidaan konkreettisten esimerkkien ja itsekriittisten analyysien avulla. Mukana on pohdintaa elämäntavasta ja arjen solidaarisuuden monista haasteista sekä kertomuksia vuosituhannen lopun sukupolven unelmista ja toiminnasta.
Unelmia maailmasta on kirja idealismista, joka edelleenkin elää vahvana yhteiskunnassamme. Se syventyy perustaviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja avaa uusia näkökulmia niin viime vuosien globalisaatiokeskusteluun kuin suomalaisen kulttuurin tilaan.
Kirjan on julkaissut Like-kustannus ja Suomen Rauhanpuolustajat yhteistyössäKepan, Lokayanin ja Centre for the Study of Developing Societies -tutkimuslaitoksen (Delhi, Intia) kanssa.

Painetun version ISBN 951-578-753-X
Sähköisen version ISBN 951-578-753-X
Sivumäärä 184
Kieli Suomi
Kirjoittajat Outi Hakkarainen, Miia Toikka, Thomas Wallgren (toim.)
Julkaistu 01.01.2000