Järjestöjen trendikortit

Trendikortit: Kehitysjärjestöt muutoksessa

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja muutokset näkyvät myös kehitysjärjestöjen toimintakentällä. Fingon ja sen jäsenjärjestöjen koostamat trendikortit tunnistavat 12 trendiä, jotka vaikuttavat kehitysjärjestöjen toimintaan.

Esitteet

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja muutokset näkyvät myös kehitysjärjestöjen toimintakentällä. Fingon ja sen jäsenjärjestöjen koostamat trendikortit tunnistavat 12 trendiä, jotka vaikuttavat kehitysjärjestöjen toimintaan:
1. Kehitysyhteistyön rakenteet ja toimintaympäristöt monimutkaistuvat,
2. Kehitysjärjestöjen identiteetti kriisissä?
3. Yritysyhteistyön muodot moninaistuvat,
4. Aktivismi muuttaa muotoaan,
5. Kehitysjärjestöistä tulee ilmastotoimijoita,
6. Siirtolaisten auttaminen kriminalisoidaan,
7. Seksuaalioikeuksien vastainen liike vahvistuu,
8. Teknologia lisää mahdollisuuksia ja luo uusia riskejä,
9. Nuoriso nousee johtoon,
10. Ketteryys vs. looginen viitekehys,
11. Kansalaisoikeudet kauppatavarana,
12. Puheen valta kasvaa.

Sivumäärä 12
Kieli Suomi
Kirjoittajat Terhi Ylikoski, Sanna Rekola
Julkaistu 10.12.2019