Tobins skatt – Ett steg på vägen mot en mer demokratisk och jämlik världsekonomi?

Ajankohtaiskatsaukset

Idén bakom Tobins skatt är enkel: På penningtransaktioner över gränserna uppbärs en skatt vars storlek enligt placeringens karaktär och långvarighet kunde variera mellan en halv promille och en procent.
Genom att göra kortfristiga placeringar som baserar sig på små förändringar i valutakurserna olönsamma skulle Tobins skatt stabilisera världens valutamarknader och öka regeringarnas ekonomiskpolitiska oberoende. Samtidigt kunde den ge världsgemenskapen betydande inkomster, vilket skulle göra de multilaterala organisationerna friare gentemot de rika väststaternas – speciellt USA:s – påtryckingar och öppna möjligheter att utveckla en global ekonomisk och social politik.
Publicerad i serien Utvecklingspolitisk info från Servicecentrum för biståndssamarbete, nummer 7b.

Sivumäärä 4
Kieli Ruotsi
Kirjoittajat Petri Minkkinen (toim.)
Julkaistu 01.02.1999