Taustaselvitys yksityisen sektorin kumppanuuksista kehitysyhteistyössä

Taustaselvitykset

Fingon tilaama taustaselvitys tarjoaa tiiviin yhteenvedon yksityisen sektorin kumppanuuksista kehitysyhteistyössä. Selvitys tarkastelee yksityisen sektorin kumppanuuksia (private sector engagement) koskevia kansainvälisiä trendejä sekä kuvaa, kuinka yksityisen sektorin kumppanuuksia kehitysyhteistyössä on kehitetty ja organisoitu Suomessa. Selvitykseen sisältyy myös tiivis verrokkitarkastelu muiden maiden yksityisen sektorin kumppanuuksien lähestymistavoista ja linjauksista. Lopuksi selvitys esittää johtopäätökset keskittyen Suomen lähestymistavan vahvuuksiin ja kehityskohteisiin.

Sivumäärä 27
Kieli Suomi
Kirjoittajat Ulla Roiha, Helka Lamminkoski
Julkaistu 01.03.2021