Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Raportit Taustaselvitykset

Rahoitus on nyky-yhteiskunnassa merkittävä vallankäytön muoto, joka voidaan valjastaa erilaisten kehityspyrkimysten airueeksi.
Rahoituksesta olisi demokratian nimissä tärkeää puhua selvästi, laajasti ja avoimesti. Valitettavan usein rahoituspuhe kuitenkin kiedotaan vaikeisiin käsitteisiin ja rahoituskysymykset jätetään asiantuntijoiden käsiteltäviksi.
Keskustelu kehitysrahoituksesta rajautuu usein kapeasti kehitysapuun, vaikka sitä tulisi tarkastella osana laajaa rahoituskokonaisuutta. Tässä selvityksessä lähtökohtana on käytettävissä olevien resurssien kokonaisuus, johon ”positiivisten” rahoitusmuotojen lisäksi kuuluvat myös ”negatiiviset” muodot kuten valtioiden velkojenmaksun aiheuttamat rasitukset ja köyhien valtioiden heikko kapasiteetti kerätä verotuloja.
Millä tavoin rahoituksen kriteerejä voitaisiin kehittää demokratiaa vahvistaviksi? Tässä selvityksessä pohditaan muun muassa sitä, miten demokratiaa voisi edistää niin kehitysrahoituksen päätöksenteossa kuin niissä konkreettisissa kehityshankkeissa, joita rahoituksen eri muodoilla toteutetaan.
Teksti on julkaistu Taustaselvityssarjan 31. osana.

ISSN 1796-6469
Painetun version ISBN 978-952-200-151-1
Sähköisen version ISBN 978-952-200-152-8
Sivumäärä 41
Kieli Suomi
Kirjoittajat Teppo Eskelinen, Ville-Pekka Sorsa
Julkaistu 30.11.2010