Puntarissa kehitysyhteistyön vaikutukset – tutkija-toimijaverkoston keskusteluja vuodelta 2005

Raportit

Puntarissa kehitysyhteistyön vaikutukset on raportti tutkija-toimijaverkoston keskusteluista vuodelta 2005. Keskustelujen teemana oli kehitysyhteistyön vaikuttavuuden arviointi. Verkoston tavoitteena on vahvistaa kehitysyhteistyön ja kehityspoliittisten kysymysten parissa toimivien tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Kehitysyhteistyöhankkeilla pyritään parantamaan ihmisten hyvinvointia. Viime aikoina on entistä enemmän alettu keskustella näiden hankkeiden todellisista vaikutuksista. Vaikuttavuuden arviointi on keino käydä järjestelmällisesti läpi kehitysinterventioiden aiheuttamia muutoksia kohdealueen ihmisten elämässä. Onko hanke johtanut toivottuun, yhdessä määriteltyyn parannukseen ihmisten elämässä, vai onko hanke johtanut hyvään mutta ennalta arvaamattomaan lopputulokseen tai ihmisten kannalta jopa haitalliseen muutokseen?

Tässä raportissa kehitysyhteistyön vaikuttavuudesta keskustelevat sekä alan tutkijat että kehitysyhteistyötä tekevät kansalaisjärjestöt.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 952-200-024-8
Sähköisen version ISBN 978-952-200-025-6
Sivumäärä 112
Kieli Suomi
Kirjoittajat Outi Hakkarainen, Anja Onali (toim.)
Julkaistu 01.05.2006