Post 2015: Uutta, kaikkia maailman maita koskevaa kehitysohjelmaa luodaan nyt.

Ajankohtaiskatsaukset

Uudella kehitysohjelmalla on vallankumouksellinen ydin – universaalisuus. YK:n johdolla työstettävä kehitysohjelma ulottuu 15-20 vuoden päähän, ja astuu voimaan vuoden 2016 alusta. Tämä vuosituhattavoitteiden jälkeinen ohjelma koskee kaikkia valtioita, ei siis ainoastaan kehitysmaita. Tämä tarkoittaa myös Suomeen kohdistuvia tavoitteita ja velvoitteita.Uudessa kehitysohjelmassa ei ole kyse pelkästään kehitysyhteistyöhankkeista, vaan kaikesta poliittisesta päätöksenteosta, jolla vaikutetaan kestävän kehityksen suuntaan. Tämä tarkoittaa, ettei enää keskustella erikseen sosiaalisesta kehityksestä tai talous- ja ympäristökysymyksistä, vaan koko globaalia ongelmakenttää ja ratkaisuja hahmotetaan kokonaisuutena.Tämä ensisijaisesti toimittajille suunnattu materiaali kertoo ytimekkäästi Post 2015 -prosessin perusteet ja vie lisätiedon lähteille.

Sivumäärä 8
Kieli Suomi
Kirjoittajat Aino Pennanen, Kirsi Koivuporras-Masuka
Julkaistu 05.03.2014