Oikeusperustaisen lähestymistavan soveltaminen – innostava opas kansalaisyhteiskunnalle

Hakemistot oppaat ja ohjeet Taustaselvitykset

Oikeusperustainen lähtökohta kehitykseen on kehys, joka sisällyttää kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän normit, periaatteet, standardit ja tavoitteet kehitysyhteistyön suunnitelmiin ja prosesseihin. Sille ovat tyypillisiä toimintatavat ja toiminnot, jotka linkittävät kehitykseen ihmisoikeusjärjestelmän ja sen sisältämän ajatuksen vallasta ja kamppailusta.Oikeusperustainen lähestymistapa tunnistaa köyhyyden epäoikeudenmukaisuudeksi, ja näkee marginalisoinnin, syrjinnän ja hyväksikäytön köyhyyden keskeisimmiksi aiheuttajiksi. Oikeusperustaisuudessa onkin olennaista köyhyyden aiheuttajien tunnistaminen, oikeuksienhaltijoiden voimaannuttaminen vaatimaan oikeuksiaan ja vastuunkantajien velvollisuuksien toteuttamisen mahdollistaminen.Tämä opas esittelee oikeusperustaisuuden historian ja ajattelun pohjan. Se myös pyrkii tarjoamaan käytännön ideoita ja innostamaan kansalaisjärjestöjä, jotka harkitsevat tämän lähestymistavan käyttöä päivittäisessä työssään.

ISSN 1796-6469
Painetun version ISBN 978-952-200-186-3
Sähköisen version ISBN 978-952-200-187-0
Sivumäärä 33
Kieli Suomi
Kirjoittajat Jakob Kirkemann Boesen, Tomas Martin
Julkaistu 29.11.2011