OECD-DAC Peer Review Finland 2024 – Civil Society Assessment by Finnish Development NGOs Fingo

OECD:n kehitysapukomitea DAC (Development Assistance Committee) tekee Suomen kehitysyhteistyöstä vertaisarvioinnin (Peer Review), jossa tarkastellaan Suomen edistymistä edellisen, vuonna 2017 tehdyn vertaisarvioinnin suositusten pohjalta. Vertaisarviointi toteutetaan tammi-lokakuussa 2024. DAC-jäsenet Itävalta ja Tšekki ovat vertaisarvioitsijoina, yhteistyössä DACin sihteeristön kanssa.

DAC on toteuttanut vertaisarviointeja vuodesta 1962. Arviointiimissä on nyt ensimmäistä kertaa jäsenenä kansalaisyhteiskunnan edustaja. Fingo otti kiinnostuksella tehtävän vastaan ja tekee siinä yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Fingon tehtävänä oli osana arviointiprosessia tuottaa tämä kansalaisyhteiskunnan kirjallinen arvio Suomen kehitysyhteistyöstä. Sen raamina on käytetty DACin vertaisarvioinnin analyysikehystä.