Nordic Aid for Mobilizing Tax Revenues for Development and Reducing Inequality

Katsaukset

COVID-19-pandemia lisää maailman äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten osuutta ensimmäistä kertaa vuoden 1990 jälkeen. Kriisi heikentää verotulojen saantia kehittyvissä maissa, samalla kun julkisten terveydenhuoltomenojen tarve on kasvanut dramaattisesti.

Pohjoismaisten kansalaisjärjestöjen koalitio kutsuu Pohjoismaiden kehitysyhteistyöministereitä tekemään yhteistyötä veroihin liittyvässä kehitysyhteistyössä. Veroapu auttaa kehittyviä maita rakentamaan kestäviä ja oikeudenmukaisia verojärjestelmiä, mutta myös varmistamaan kehitysyhteistyövaroja käyttävien yritysten verovastuullisuutta ja avoimuutta.

Ajankohtaiskatsauksessa esitellään Addis Tax Initiative eli ATI-aloite ja arvioidaan, miten Pohjoismaat ovat sen ensimmäisen julkailausuman (2015-2020) tavoitteita toteuttaneet ja miltä niiden toiminta näyttää suhteessa entistä laadullisempia tavoitteita sisältävän toisen julkilausuman osalta. Julkilausuma hyväksyttiin marraskuussa 2020, se kattaa vuodet 2021-2025.    

Katsauksen lopussa esitellään järjestökoalition suosituksia Pohjoismaille. Niiden tulee täyttää ATI-sitoumuksensa kaksinkertaistaa veroasioihin kohdistetut kehitysyhteistyömäärärahat (vain Norja on toistaiseksi tehnyt sen) sekä vahvistaa muun muassa progressiivisia verotuskäytäntöjä, tukea kehittyvien maiden asemaa kansainvälisissä veroneuvotteluissa ja parantaa kehittyvien maiden kanssa tehtyjä verosopimuksia. 

Järjestökoalitiossa ovat mukana ActionAid Denmark, Diakonia Sweden, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo, Norwegian Church Aid, NTL Skatt, Oxfam IBIS, Oxfam Sweden, Tax Justice Network – Norway.

Sivumäärä 10
Kieli Englanti
Kirjoittajat ActionAid Denmark, Diakonia Sweden, Finnish Development NGOs Fingo, Norwegian Church Aid, NTL Skatt, Oxfam IBIS, Oxfam Sweden, Tax Justice Network – Norway
Julkaistu 09.12.2020