Näin naapurissa. Suomi ja kehitysyhteistyön edelläkävijät

Raportit

Tässä raportissa arvioidaan sitä, miten Suomen kehitysyhteistyövarojen kohdentumista tulisi parantaa, jotta hallituksen asettama päämäärä äärimmäisen köyhyyden vähentämisestä voitaisiin saavuttaa.

Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa verrataan viiteen maahan, joissa kehitysyhteistyön osuus bruttokansantulosta on kansainvälisten suositusten tasolla tai vahvassa nousussa. Maat ovat Ruotsi, Tanska, Norja, Alankomaat ja Irlanti.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 952-200-022-1
Sähköisen version ISBN 952-200-023-X
Sivumäärä 24
Kieli Suomi
Kirjoittajat Pauliina Halonen, Tytti Nahi
Julkaistu 01.02.2006