Miten mitata ja parantaa globaalikasvatusta – neljä työkalua

Hakemistot, oppaat ja ohjeet

Oppaassa esitellään neljä menetelmää ja työkalua, joiden avulla järjestöt voivat luoda helppokäyttöisen seurantajärjestelmän globaalikasvatushankkeiden vaikutusten selvittämiseksi. Menetelmät soveltuvat sekä hankesuunnitteluun että hankkeen avulla saavutettujen muutoksien seurantaan ja arviontiin. Parhaimmillaan työkaluilla voidaan vahvistaa hanketta myös toimeenpanovaiheessa ja näin edistää sen vaikuttavuutta.

Sivumäärä 22
Kieli Suomi
Kirjoittajat Jan Van Ongevalle, CISU. Käännös: Marja Sinkkonen, Verbalex.
Julkaistu 11.01.2021