Maailmaa muuttamaan – Globaalikasvatuksen työkirja järjestöille

Hakemistot oppaat ja ohjeet Raportit

”Maailmaa muuttamaan – Globaalikasvatuksen työkirja järjestöille” tarjoaa virikkeitä globaalikasvatustoiminnan suunnitteluun. Työkirja on suunnattu erityisesti aloitteleville toimijoille, mutta myös kokeneemmat voivat löytää kirjasta uusia ideoita toimintaansa.
Työkirja herättelee pohtimaan oman järjestön roolia, tavoitteita ja toimintatapoja globaalikasvatuksessa erilaisin tehtävin ja kysymyksin. Globaalia oikeudenmukaisuutta voi edistää monilla eri tavoilla lukuisista eri teemoista. Tervetuloa osallistumaan maailmanparannustalkoisiin!

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 978-952-200-175-7
Sähköisen version ISBN 978-952-200-176-4
Sivumäärä 54
Kieli Suomi
Kirjoittajat Sanna Rekola, Matti Cantell, Anna-Sofia Joro, Katja Hintikainen, Saara Simonen
Julkaistu 01.12.2010