LDC-maiden velkataakka

Ajankohtaiskatsaukset

Vähiten kehittyneille maille myönnetyt velkahelpotukset eivät ole olleet riittäviä. YK:n huippukokoukseen saapuvien maiden olisikin sovittava velkojen täydellisestä mitätöinnistä. Suurin osa vähiten kehittyneistä maista on kamppaillut koko 1990-luvun kestämättömän velkataakan kourissa.
Maailmanpankin tilastojen mukaan LDC-maiden ulkomaanvelka kasvoi 1990-luvun aikana 790 miljardista markasta 980 miljardiin markkaan, mikä oli noin 101 prosenttia maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Maailmanpankin mukaan kahdella kolmesta LDC-maasta oli vuosituhannen vaihteessa “kestämätön” velkataakka. Velat ovat lisänneet inhimillisiä kärsimyksiä LDC-maissa. Monissa maissa velanhoidon kustannukset ylittävät terveydenhuoltoon ja koulutukseen käytetyt varat.
Kepan taustatiedote Brysselin-kokoukseen. Julkaistu Kepan Tietolehtiset- sarjan osana 19.

Sivumäärä 2
Kieli Suomi
Julkaistu 01.05.2001