Kestävän kehityksen rahoituksen keskeiset tehtävät ja valinnat

4 000 miljardia euroa. Tämä summa kestävän kehityksen rahoituksesta puuttuu maailmanlaajuisesti.

Suomi ja muut maailman valtiot ovat sitoutuneet YK:ssa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Koronakriisin alusta alkaen tavoitteiden saavuttamisessa on suurelta osin taannuttu ja myös rahoitusvaje on kasvanut.

Fingo on nyt laatinut pamfletin kestävän kehityksen rahoituksen tärkeimmistä kysymyksistä. Pamfletti sisältää Suomen päättäjille erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja perusteluineen. Pamfletissa on suosituksia laajasti kestävän kehityksen rahoituksesta, mutta myös kehitysyhteistyön rahoituksesta.

Katsaukset

Sivumäärä 34
Kirjoittajat Ilmari Nalbantoglu
Julkaistu 29.03.2023