Kestääkö kehitys? – Maailma vuosituhattavoitteiden jälkeen

Ajankohtaiskatsaukset Raportit

Ajankohtaiskatsaus hahmottelee sitä, millaiseksi kehitysagenda on muotoutumassa vuosituhattavoitteiden takarajavuoden 2015 lähestyessä. Uusien kehitystavoitteiden määrittely on jo käynnissä, ja niiden odotetaan tarjoavan uudenlaisia ratkaisuja maailmantalouden rakenteellisiin ongelmiin, ilmastokriisiin ja eriarvoisuuteen.Maailma on muuttunut merkittävästi vuosituhannenvaihteesta, eikä köyhyyden maantiede ole ennallaan. Ajankohtaiskatsaus avaa keskustelua uusista kestävän kehityksen tavoitteista ja kehityksen mittareista. Lisäksi julkaisussa arvioidaan, kunka vuosituhattavoitteiden täyttämisessä on onnistuttu.  

ISSN 1797-9412
Painetun version ISBN ISBN 978-952-200-192-4
Sähköisen version ISBN ISBN 978-952-200-193-1
Sivumäärä 15
Kieli Suomi
Kirjoittajat Matti Ylönen, Tuuli Hakkarainen, Linda Lönnqvist, Henna Hakkarainen, Outi Hakkarainen
Julkaistu 21.03.2012