Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön kehityspoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö. Kepa koostuu erilaisista ja erikokoisista järjestöistä, jotka jakavat yhteisesti hyväksytyt arvot ja päämäärät. Ne antavat tieto-taitonsa yhteiseen käyttöön ja toimivat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvojen edistämiseksi. Kepa toimii jäsenistönsä tukena ja yhteistyön foorumina. Se on myös jäsentensä äänitorvi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vaikuttamistyössä maailman köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi.

Strategian suunnittelua varten on kuultu Kepan jäsenistöä sekä oleellisia Kepaan vaikuttavia sidosryhmiä, kuten ulkoministeriötä, puolueita, keskeisiä vaikuttajajärjestöjä ja median edustajia. Lisäksi on analysoitu toimintaympäristöä sekä globaalisti että Suomen tasolla ja arvioitu Kepan strategian (2006-2011) toteutumista.

Tämä strategia on vanhentunut. Uusi strategia on hyväksytty 26.4.2017 Kepan kevätkokouksessa. Ks. Kepan strategia 2018-.

Sivumäärä 6
Kieli Suomi
Kirjoittajat Kepa
Julkaistu 16.06.2014