Kepan ohjelman 2016-2018 kansi

[Katkelma ohjelman johdannosta]

Kehitysyhteistyön asiantuntija- ja kattojärjestö Kepa pyrkii työllään kohti maailmaa, jossa toteutuvat rauha, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys ja jossa toimitaan tasa-arvon, demokratian ja yhteisvastuun hengessä. Ilmastonmuutosta ja äärimmäistä eriarvoisuutta ei ratkaista ilman vaurauden oikeudenmukaisempaa jakautumista valtioiden, kansakuntien ja ihmisten kesken. Samalla on tunnustettava maapallon kantokyvyn rajat luonnonvaroja kuluttavalle talouskasvulle. Erityisesti on huomioitava haavoittuvimmissa asemassa olevat, kuten naiset, lapset ja vammaiset, jotta ihmisarvoinen elämä ja osallisuus taataan kaikille.

Köyhyys ja äärimmäinen eriarvoisuus on aikamme suurimpia maailmanlaajuisia haasteita niin maiden välillä kuin niiden sisälläkin. Vaurauden ja poliittisen vallan kasautuminen vie suurimmalta osalta maailman ihmisiä edellytykset vaikuttaa yhteiskunnassa ja elää ihmisarvoista elämää.

Köyhyys ja eriarvoisuus ovat seurausta rakenteista, jotka luovat eriarvoisuutta ihmisten välille maapallon kaikissa kolkissa. Kepa keskittyy toiminta-ajatuksensa mukaisesti niihin rakenteisiin, joiden se katsoo vaikuttavan erityisen paljon köyhyyteen ja eriarvoisuuteen globaalissa etelässä. Tältä pohjalta Kepan toiminnan keskeisiä teemoja ovat kehitysrahoitus, globaali talouspolitiikka, ilmasto-oikeudenmukaisuus ja vahva kansalaisyhteiskunta. Kehitysyhteistyö on tarpeen rakenteiden muuttamiseksi ja sen kautta voidaan vahvistaa demokratiaa, hyvää hallintoa, haavoittuvimpien ryhmien, kuten tyttöjen ja naisten asemaa ja kestävää kehitystä.

Sivumäärä 36
Kieli Suomi
Kirjoittajat Kepa
Julkaistu 10.09.2015