Kepan Kehityspoliittinen tavoiteohjelma 2000

Raportit Strategiat ja suunnitelmat

Tämän kehityspoliittisen tavoiteohjelman neljä teemaa ovat demokratian vahvistaminen, kansainvälisen talouden oikeudenmukaisuus, köyhyyden poistaminen ja tasa-arvoisuuden edistäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Tavoiteohjelmaa pohjustetaan esittelemällä globalisaation taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia sekä näiden vaikutuksia poliittisiin strategioihin.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 951-8925-61-5
Sähköisen version ISBN 951-8925-61-5
Sivumäärä 17
Kieli Suomi
Julkaistu 01.01.2000