Kepan jäsenkysely 2013-2015

Raportit Taustaselvitykset

Kepa haastatteli 284:ää jäsenjärjestöään vuosien 2013–2015 aikana. Otos kattoi 91 prosenttia Kepan jäsenistä.

– 43 prosenttia Kepan jäsenistä on pieniä alle sadan jäsenen järjestöjä, ja kolmen neljäsosan kotipaikka on pääkaupunkiseudulla.

– Kaksi kolmesta tukee tai toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita globaalissa etelässä, puolet tekee globaalikasvatusta, reilu viidennes vaikuttamistyötä ja kymmenesosa kampanjoita. 13 prosenttia ei tee mitään näistä vaihtoehdoista.

– 38 prosentilla kehityskysymykset ovat vain sivutoimiala.

– 44 prosenttia toimii täysin vapaaehtoisvoimin. 12 prosentilla oli yksi palkattu osa-/kokoaikainen työntekijä ja 14 prosentilla 2-5 palkollista.

– 42 prosentilla on toiminnassaan mukana 6‒20 vapaaehtoista, vähän yli neljäsosalla 21‒100 ja 16 prosentilla jopa yli 100 vapaaehtoista. 10 prosentilla vastaajista vapaaehtoisia on mukana toiminnassa 1‒5 ja 7 prosentilla ei yhtään.

– Lähes kolmasosa kertoo vapaaehtoisten määrän kasvaneen viimeisen kahden vuoden aikana. 58 prosenttia arvioi vapaaehtoisten määrän pysyneen ennallaan. Vain 10 prosenttia sanoo aktiivisten vapaaehtoisten määrän vähentyneen.

– 82 prosenttia saa julkista rahoitusta toimintaansa. Yleisimpiä rahoituslähteitä olivat ulkoministeriön hanketuki, opetus- ja kulttuuriministeriön tuet sekä ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuki.

– 43 prosenttia tekee yhteistyötä yritysten kanssa.

– 87 prosentilla on yhteyksiä globaaliin etelään.

– 48 prosenttia perusteli Kepaan kuulumista arvoperustaisesti. 47 prosenttia puolestaan kertoi olevansa jäsenenä ainoastaan kattojärjestön kautta saatavien hyötyjen ja palveluiden vuoksi.

– Neljä viidestä on osallistunut Kepan toimintaan, 88 prosenttia seuraa Kepan viestintää ja lähes puolet on ollut yhteydessä Kepan työntekijään viimeisen puolen vuoden aikana.

– 95 prosenttia ilmoitti hyötyvänsä kolmesta tai enemmästä Kepan toiminnosta. 70–80 prosenttia piti hyödyllisinä toimintoina Maailma kylässä -festivaalia, Kepa.fi-verkkosivuja, Kepan tarjoamia koulutus ja oppimistilaisuuksia sekä sähköpostilistoja ja Facebook-sivua.

– Jäsenten mielikuvat Kepasta kiteytyvät sanoihin asiantunteva, aktiivinen ja vaikuttaja. 94 prosenttia pitää Kepaa vastuullisena, 88 prosenttia avoimena ja 60 prosenttia rohkeana.

– Kepalle annettu kouluarvosana oli 8,34.

ISSN 1796-6469
Painetun version ISBN 978-952-200-246-4
Sähköisen version ISBN 978-952-200-246-4
Sivumäärä 72
Kieli Suomi
Kirjoittajat Laura Lager, Suvi Aaltonen
Julkaistu 17.03.2016