Kepa Nicaragua 20 vuotta – yhdessä muutoksen puolesta

Raportit

Julkaisu tarjoaa katsauksen Kepan 20-vuotiseen toimintaan Nicaraguassa.
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa aloitti toimintansa maassa vuonna 1989 käyttäen nimeä Servicio de Cooperantes de Finlandia (Suomen kehitysjoukkopalvelu). Nimi heijasti vastaperustetun järjestön päätehtävää: eri alojen ammattilaisten lähettämistä vapaaehtoistyöhön kehittyviin maihin. Samalla se tuki jäsenjärjestöjään niiden hankkeissa paikallisten yhteistyöjärjestöjen kanssa samoissa maissa.
Kymmenen vuoden toiminnan jälkeen painopiste siirtyi kehitysjoukoista yhteistyöhön kansalaisyhteiskuntaa edustavien paikallisten toimijoiden kanssa. Tämä on Kepan kehityspoliittisen työn päämetodi etelässä, ja sen ohella Kepa on vuosien mittaan jatkanut ja kehittänyt jäsenjärjestöille tarjottavan tuen muotoja.

Tämä kirja kertoo Kepan historiasta ja niistä ihmisistä, joiden kanssa Kepa on toiminut Nicaraguassa. Sen tavoitteena on myös saada lukijat ymmärtämään Kepan maaohjelmaan tehtyjen muutosten syitä. Muutoksista on päätetty sekä Nicaraguassa että Helsingissä. Päätökset heijastavat sekä Suomen politiikassa tapahtuneita muutoksia että maailmanlaajuisia uusia linjoja kehitysajattelussa.
 

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 978-952-200-129-0
Sähköisen version ISBN 978-952-200-170-2
Sivumäärä 74
Kieli Suomi
Kirjoittajat Erika Brenner
Julkaistu 20.12.2010