Kepa 20 vuotta – historiikki – lyhyt oppimäärä

Raportit Toiminta- ja vuosikertomukset

Kirja esittelee suomalaisten kehitysyhteistyön parissa toimivien kansalaisjärjestöjen alkutaivalta ja Kepan kehitystä vuosina 1985-2005. Historiikki havainnollistaa siirtymää kehitysjoukkotoiminnasta kumppanuuteen ja Kepan nykyisiin toimintamuotoihin.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 952-200-012-4
Sähköisen version ISBN 952-200-013-2
Sivumäärä 79
Kieli Suomi
Kirjoittajat Juha Rekola, Kirsi Salonen
Julkaistu 01.01.2004