lakikirjojen selkämyksiä rivissä

Kehitysyhteistyölailla pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta ailahtelevaan apuun

Tietoiskut

Suomen kehitysyhteistyötä on mahdollista ohjata lailla, jota voidaan täsmentää asetuksilla. Asetukset tuovat joustavuutta ja mahdollistavat hallituskausittaisen poliittisen ohjauksen, lain kuitenkin määritellessä suuren linjan.

Suomessa kehityspolitiikan tavoitteet ja painopisteet määritellään hallituskausittain. Viimeksi vuonna 2015 Sipilän hallitus päätti kehitysyhteistyön historiallisen suurista määrärahaleikkauksista. Samaan aikaan toiminnan painopisteitä muutettiin merkittävästi.

Muutaman vuoden välein vaihtuvat painotukset ja määrärahakehityksen ennakoimattomuus tekevät kehitysyhteistyöstä tempoilevaa ja lyhytjänteistä. Kun kurssia käännetään jatkuvasti, kärsii toiminnan johdonmukaisuus, tehokkuus ja tuloksellisuus.

Kehitysyhteistyön tavoite on vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja tukea ihmisoikeuksien toteutumista. Lain tulee vahvistaa tätä tavoitetta. OECD:n kehitysapukomitea DAC toteaa arvioissaan, että Suomen kehitysyhteistyö on korkeatasoista, mutta sen suuri ongelma on tempoilevuus. Myös kehityspoliittinen toimikunta on kiinnittänyt
asiaan huomiota ja selvittänyt kehitysyhteistyölain mahdollisuutta Suomessa.

Sivumäärä 2
Kieli Suomi
Kirjoittajat Anna-Stiina Lundqvist, Niina Mäki
Julkaistu 08.05.2018