Kehitysyhteistyö on investointi turvallisuuteen ja demokratiaan

Esitteet Tietoiskut

Maailmaa koettelevat päällekkäiset kriisit: ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa vastaan hyökätään, demokratiakehitys on uhattuna ja kansalaisyhteiskunnan tila kapenee. Vakavimman uhan sääntöperustaiselle maailmanjärjestykselle muodostaa Venäjän Ukrainaan suuntaama hyökkäyssota. Kehitysyhteistyö edistää inhimillistä turvaa ja yhteiskunnallista vakautta kriisien runtelemassa maailmassa. Tuloksellinen kehitysyhteistyö edellyttää ennakoitavuutta ja riittävää rahoitusta. Järjestöjen työn ja paikallisten verkostojen kautta tavoitetaan kaikista heikoimmassa asemassa olevat ihmiset luotettavasti.

Julkaistu 23.06.2022