Kehitystä ihmisten ehdoilla – Miten kansalaisjärjestöt ratkovat kehityshaasteita?

Raportit

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöllä parannetaan miljoonien ihmisten elämää ja tuetaan ihmisoikeuksien toteutumista. Näin saadaan aikaan kehitystä ihmisten ehdoilla.Järjestöjen kehitysyhteistyö keskittyy usein ihmisryhmiin, asioihinja maantieteellisiin alueisiin, joita valtion tekemä kehitysyhteistyö ei kata. Järjestöt ovat merkittäviä avunantajia, avoimuudenja tilivelvollisuuden peräänkuuluttajia, vallan vahtikoiria, syrjittyjen puolustajia, vaihtoehtojen tarjoajia sekä demokratian ja luottamuksen rakentajia.Kehitysyhteistyön päämääränä on poistaa köyhyys ja eriarvoisuus. Konkreettisesti sen vaikutukset näkyvät ihmisten arjessa esimerkiksi parempana terveydenhuoltona ja koulutuksena. Järjestöjen työllä rakennetaan myös edellytyksiä demokratialle tukemalla ihmisten vaikutusmahdollisuuksia.Paikallisen kansalaisyhteiskunnan tukeminen on järjestöjentyön ytimessä. Kun kehitysyhteistyöhankkeet toteutetaan yhdessä paikallisen kumppanijärjestön kanssa, saadaan aikaan pitkä-kestoisia vaikutuksia ihmisten ja yhteisöjen hyväksi. Kansalais-järjestöt ovat yksittäisen ihmisen väylä toimia ja vaikuttaa yhteisiin asioihin – Suomessa ja ympäri maailmaa.Raportin esimerkit kertovat, miten maailman-laajuisiin kehityshaasteisiin puututaan suomalaisjärjestöjenja paikallisten kumppanien yhteisillä ponnistuksilla.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 978-952-200-232-7
Sähköisen version ISBN 978-952-200-233-4
Sivumäärä 17
Kieli Suomi
Kirjoittajat Outi Puukko, Iina Leppäaho, Kirsi Koivuporras-Masuka, Anni Vihriälä, Auli Starck, Valtteri Lipiäinen
Julkaistu 21.05.2015