Kehitysjärjestöjen mahdollisia tulevaisuuksia.

Kehitysjärjestöjen mahdollisia tulevaisuuksia – Viisi skenaariota vuodesta 2030

Kehitysjärjestöt, tervetuloa vuoteen 2030.

Löydät tästä materiaalista viisi skenaariota, jotka ovat kuvitteellisia esimerkkejä kehitysjärjestöjen tulevaisuuksista vuonna 2030. Ne eivät edusta välttämättä haluttuja tulevaisuuksia, eivätkä ne heijastele tekijöidensä toiveita siitä, millaiselta he haluaisivat tulevaisuuden näyttävän.

Skenaariot ovat yksinkertaisesti kuvauksia siitä, miltä maailma voisi mahdollisesti näyttää vuosikymmenen loppuun mennessä, jos nykyiset trendit liikkuvat suuntaan tai toiseen. Skenaariopolut kertovat myös millaisia kehityskulkuja ja päätöksiä matkan varrella on tehty.

Skenaarioiden lisäksi kuvitteelliset henkilöhahmot kertovat tulevaisuudesta omasta näkökulmastaan. Nämä kuvaukset auttavat meitä ymmärtämään, että mahdollisia tulevaisuuksia on monia. Kun kuvittelemme erilaisia tulevaisuuden suuntia, osaamme paremmin suhtautua oikeisiin epävarmuuksiin ja yllätyksiin, joita väistämättä on edessämme.

Skenaariot on tehty Fingon ja Demos Helsingin järjestämässä koulutuksessa ja sen jälkityönä syksyllä 2023. Työ alkoi Demos Helsingin yhden päivän mittaisessa koulutuksessa, jonka jälkeen skenaarioita työstettiin pienryhmissä ja työpajassa. Lopulta Fingon asiantuntijat viimeistelivät tekstit pienryhmien työskentelyn pohjalta. Kirjoittamiseen tarvittiin luovuutta ja värikynää, jotta skenaariot olisivat keskenään mahdollisimman erilaisia ja konkreettisia.

Mukana oppimisprosessissa oli Fingon lisäksi 15 taustatahoa. Kiitämme kaikkia prosessiin osallistuneita ja toivomme, että näistä skenaarioista on iloa myös muille oman järjestön mielikuvituksen innoittamisessa sekä toiminnan suunnittelussa!

Sivumäärä 28
Kieli Suomi
Julkaistu 16.01.2024