Kansalaisyhteiskunta nyt: Selvitys suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä, tilasta ja asemasta

Ajankohtaiskatsaukset Taustaselvitykset

Kansalaisyhteiskunta nyt on tiivis paketti suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta, sen historiasta, toimijoista, toimintaympäristöstä, viranomaissuhteista ja tulevista suuntauksista.Se on erityisesti tarkoitettu suomalaisille kansalaisjärjestöille, jotka vahvistavat globaalin etelän kansalaisyhteiskuntia yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa. Tästä huolimatta selvitys sopii yhtä lailla kaikille suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta kiinnostuneille.Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan erityispiirteiden ja sen tuoman lisäarvon ohella Kansalaisyhteiskunta nyt käsittelee myös ongelmia, joita suomalaiset kansalaisjärjestöt voivat etelän kumppaneidensa kanssa jakaa. Niitä ovat esimerkiksi vaikeus saavuttaa kansalaisten aitoa osallistumista ja riittävien resurssien turvaaminen.

ISSN 1796-6469
Sähköisen version ISBN ISBN 978-952-200-208-2
Sivumäärä 31
Kieli Suomi
Kirjoittajat Maija Seppo
Julkaistu 11.06.2013