Kansalaisjärjestöt kehitysyhteistyön tekijöinä

Raportit

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö keskittyy usein sellaisiin ihmisryhmiin, asioihin ja maantieteellisiin alueisiin, joita valtion tekemän kehitysyhteistyön on vaikea kattaa. Siksi järjestöjen kehitysyhteistyö on paitsi tärkeää itsessään, myös valtiollista kehitysyhteistyötä täydentävä ja tukeva auttamisen muoto.Tässä julkaisussa järjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön tutustutaan käytännön esimerkkien avulla.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 978-952-200-171-9
Sähköisen version ISBN 978-952-200-172-6
Sivumäärä 12
Kieli Suomi
Kirjoittajat Lauri Haapanen
Julkaistu 15.11.2012