Kansainvälinen veronkierto kuriin – Kuinka turvata Suomen ja kehitysmaiden verotulot?

Ajankohtaiskatsaukset

Ajankohtaiskatsauksessa esitellään kansainvälisesti tärkeimmät aloitteet kehitysmaiden kehitykselle välttämättömiä verotuloja vievän veronkierron torjumiseksi. Tarkemmin käsitellään verotietojen avoimempaa vaihtoa valtioiden välillä ja yritysten sisäisten rahavirtojen saamista julkisiksi.
Suomella on hyvät mahdollisuudet nousta edelläkävijäksi näiden aloitteiden ajajana. Ratkaisumallit hyödyttäisivät myös Suomea vaikeassa taloustilanteessa ja auttaisivat samalla luomaan kestävämpää maailmantaloutta.

ISSN 1797-9413
Painetun version ISBN 978-952-200-159-7
Sähköisen version ISBN 978-952-200-160-3
Sivumäärä 11
Kieli Suomi
Kirjoittajat Matti Kohonen, Johanna Ujainen, Pasi Nokelainen, Tytti Nahi, Matti Ylönen
Julkaistu 11.10.2010