Kansainvälinen velkasovittelu – analyysi eri toteutustavoista

Raportit Taustaselvitykset

Kehitysmaat eivät luultavasti koskaan pääse jaloilleen ilman velkahelpotuksia. Tässä selvityksessä tutkitaan kansainvälistä velkasovittelumekanismia ratkaisuna kehitysmaiden velkakriisiin. Velkasovittelussa maan kaikkia velkoja tutkitaan ja kohtuullistetaan riippumattoman paneelin päätöksellä.
Velasta on tullut noidankehä, jossa korkojen korot pitävät kehitysmaiden velkasummat suurina lyhennyksistä huolimatta. Velkaantuneet valtiot eivät pysty tekemään kasvun vaatimia perusinvestointeja. Velanhoitokulut ovat pois inhimillisestä kehityksestä – koulujen, terveydenhuollon ja muiden peruspalvelujen rahoituksesta. Poliittisesti valtiot ovat ja pysyvät kansainvälisten rahoituslaitosten ohjauksessa.
Mikäli kehitysmaille toivotaan aidosti parempaa tulevaisuutta ja YK:n vuosituhattavoitteet halutaan saavuttaa, kehitysapu ei riitä, vaan velkaongelma on ratkaistava kestävällä tavalla.

ISSN 1796-6469
Painetun version ISBN 978-952-200-085-9
Sähköisen version ISBN 978-952-200-086-6
Sivumäärä 24
Kieli Suomi
Kirjoittajat Teppo Eskelinen
Julkaistu 01.01.2008