Kaapattu maa – Globaalin maanostoryntäyksen voittajat ja häviäjät

Ajankohtaiskatsaukset

Tässä julkaisussa hahmotellaan kokonaiskuvaa viime vuosien maanostoryntäyksen syistä ja haitallisista seurauksista. Globaalissa kilpajuoksussa on mukana valtioita, monikansallisia yrityksiä ja sijoittajia, joiden motiivit vaihtelevat omien kansalaisten ruokaturvasta huolehtimisesta puhtaaseen finanssikeinotteluun.Maakaappauksia voidaan ehkäistä poliittisilla päätöksillä. Pyrkimyksenä on turvata köyhien ihmisten ruokaturva ja pienviljelijöiden toimeentulo, paikallisten maanomistus ja maankäyttöoikeudet sekä maaseudun naisten asema globaalissa etelässä.

ISSN 1797-9412
Painetun version ISBN 978-952-200-206-8 (NID.)
Sähköisen version ISBN 978-952-200-207-5 (PDF)
Sivumäärä 19
Kieli Suomi
Kirjoittajat Otto Bruun, Eva Nilsson, Henna Hakkarainen, Tuuli Hietaniemi
Julkaistu 19.11.2012