Johdonmukaisuutta! Kehitystavoitteita tuettava kaikilla politiikanaloilla (2013)

Johdonmukaisuutta! Kehitystavoitteita tuettava kaikilla politiikanaloilla (2013)

Globaaleja kehitystavoitteita ei voida saavuttaa vain kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön keinoin, jos muilla politiikanaloilla tehdään samanaikaisesti kehitysmaille haitallisia päätöksiä. Kehyksen julkaisu nostaa esiin koordinoinnin tärkeyttä kehityksessä. Ei ole järkevää antaa yhdellä kädellä ja ottaa pois toisella.

Tietoiskut

Globaaleja kehitystavoitteita ei voida saavuttaa vain kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön keinoin, jos muilla politiikanaloilla tehdään samanaikaisesti kehitysmaille haitallisia päätöksiä. Kehyksen julkaisu nostaa esiin koordinoinnin tärkeyttä kehityksessä. Ei ole järkevää antaa yhdellä kädellä ja ottaa pois toisella.

Vaikka kehityspoliittinen johdonmukaisuus on noussut viime vuosina laajempaan tietoisuuteen, EU:n sisältä löytyy lukuisia esimerkkejä, joissa ristiriitainen toiminta eri politiikkalohkoilla asettaa esteitä köyhien maiden kehitykselle.

Kehyksen julkaisussa eri politiikanalojen kytköksiä kehityskysymyksiin tuodaan esiin viiden teeman kautta: kehitysrahoitus, ympäristö, muuttoliike, turvallisuus ja terveys. Julkaisuun on koottu myös suositukset kehityspoliittisen johdonmukaisuuden edistämiseksi.

Kehyksen julkaisu selventää lisäksi sitä, miten kehityspoliittinen johdonmukaisuus toteutuu EU:n rakenteissa. EU on sitoutunut edistämään päätöksentekonsa koordinointia kehitystavoitteiden suhteen vuodesta 2005 lähtien ja julkaisee aiheesta raportin joka toinen vuosi.

Toinen tarkistettu painos.

Sivumäärä 16
Kieli Suomi
Julkaistu 13.06.2013