hyvä suomi parempi maailma kansiteksti

Hyvä Suomi, parempi maailma. Fingon suositukset hallitusohjelmaan 2019-2023

Lähivuosina Suomen politiikassa tarvitaan rohkeutta etsiä ratkaisuja, jotka rakentavat parempaa Suomea ja maailmaa. Voimme rakentaa reilumpaa ja kestävämpää maailmaa edistämällä ihmisten ja ympäristön hyvinvointia sekä luomalla kaikille mahdollisuudet hyvään elämään niin Suomessa kuin rajojemme ulkopuolella.

Esitteet

Lähivuosina Suomen politiikassa tarvitaan rohkeutta etsiä ratkaisuja, jotka rakentavat parempaa Suomea ja maailmaa. Voimme rakentaa reilumpaa ja kestävämpää maailmaa edistämällä ihmisten ja ympäristön hyvinvointia sekä luomalla kaikille mahdollisuudet hyvään elämään niin Suomessa kuin rajojemme ulkopuolella.

Suomi on sitoutunut muiden maiden tavoin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Agenda 2030-ohjelmaan. Olemme luvanneet vähentää eriarvoisuutta ja poistaa köyhyyttä,torjua ilmasto- ja ympäristöuhkia, lisätä sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia.Tulevan hallitusohjelman on pohjauduttava Agenda 2030:lle ja kestävän kehityksen tavoitteille.

Sivumäärä 12
Kieli Suomi
Julkaistu 08.03.2019