Global matematik: När vi ger får vi mer

Ajankohtaiskatsaukset Raportit

Kepas valpaket 2011 går ut till riksdagskandidaterna. De problem som den nya riksdagen ställs inför har internationella rötter. Det gäller inte minst den ekonomiska krisen som anstränger den offentliga ekonomin till det yttersta.
Under den snart avslutade valperioden har världen dessutom fått uppleva enorma mat- och energikriser som drabbat utvecklingsländerna särskilt hårt.Lyckligtvis finns det lösningar på de gemensamma problemen där Finlands och utvecklingsländernas intressen sammanfaller: att stävja det internationella skattefusket, att införa en finansmarknadsskatt, att stärka företagens ansvar, att skapa ett hållbart utvecklingssamarbete och att driva en rättvis klimatpolitik.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 978-952-200-167-2
Sähköisen version ISBN 978-952-200-168-9
Sivumäärä 18
Kieli Ruotsi
Julkaistu 10.12.2010