Globaalin verokilpailun syöksykierre – Mitä Tansanialle jää käteen ulkomaisista investoinneista?

Ajankohtaiskatsaukset Raportit

Kansainväliset investoinnit kehitysmaihin ja nouseviin talouksiin ovat lisääntyneet tasaista tahtia finanssikriisin aiheuttamasta notkahduksesta huolimatta. Parhaassa tapauksessa yritysinvestoinnit tuovat kehitysmaihin kipeästi kaivattuja työpaikkoja, pääomaa, teknologiaa ja tietotaitoa. Kolikon kääntöpuolella on investointeja houkuttelevien valtioiden välinen verokilpailu ja veroparatiisitalouden käytännöt, joiden takia hyödyt valuvat ulkomaille.Monien Afrikan maiden luonnonvaralöydökset ja nopea talouskasvu kiinnostavat nyt monikansallisia yrityksiä ja muita sijoittajia. Tässä julkaisussa tarkastelemme ulkomaisten investointien verohyötyjä itäafrikkalaiselle Tansanialle, joka tarjoaa verohelpotuksia pysyäkseen mukana veroparatiisitaloudenoravanpyörässä.Selvitämme myös, millä tavalla Tansaniassa toimivien Wärtsilän ja Nokia Solutions and Networksin veronmaksusta on mahdollista saada tietoja. Kansalaisjärjestöt ovat jo pitkään vaatineet lisää avoimuutta monikansallisten yritysten toimintaan. Yritysten tulisi raportoida talouslukunsa maakohtaisesti, jotta niiden verovastuusta tai verovälttelystä saisi kokonaiskuvan. Selvitys osoittaa, että avoimuudessa on vakavia puutteita.

ISSN 1797-9412
Painetun version ISBN 978-952-200-225-9-4
Sähköisen version ISBN 978-952-200-226-6
Sivumäärä 32
Kieli Suomi
Kirjoittajat Eva Nilsson, Linda Lönnqvist, Henna Hakkarainen, Bakar Khamis
Julkaistu 04.09.2014