Globaalin sivistyksen matkassa: Kuinka kannustaa globaaliin vastuuseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen?

Tervetuloa matkalle globaalin kansalaisuuden, sivistyksen ja kestävän tulevaisuuden teemojen äärelle! Tämä opas on suunnattu inspiraatioksi ja työvälineeksi erityisesti sivistys- ja kasvatustyötä tekeville, sekä muille kestävästä kehityksestä, eriarvoisuuksien purkamisesta ja uudistavasta oppimisesta kiinnostuneille.  

Hakemistot, oppaat ja ohjeet

Kestävä ja kaikille oikeudenmukainen tulevaisuus edellyttää sellaista sivistystä ja kasvatusta, joka uskaltaa tarttua haastaviinkin kysymyksiin, kannustaa kriittiseen ajatteluun ja vahvistaa ymmärrystä siitä, miten ympäröivä maailmamme oikein rakentuu ja kuinka voimme siihen vaikuttaa.  

Fingon koordinoima Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke on ollut tutkimus- ja oppimismatka siihen, minkälaista sivistystä ja kasvatusta tarvitsemme kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Tavoitteena on ollut innostaa pohtimaan sivistyksen, kasvatuksen ja kansalaisvaikuttamisen muutosvoimaa, jakaa moninäkökulmaista tietoa ja tunnistaa vaikuttamisen keinoja yhdessä kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, kasvattajien ja sivistys- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa.  

Globaali sivistys voi auttaa meitä hahmottamaan maailmanlaajuisia syy-seuraussuhteita, omaa rooliamme ja vastuutamme tämän maailman kansalaisina. Tämä opas kokoaa yhteen hankkeen matkan aikana syntyneet opit ja vinkit sivistystoimijoiden ja kasvattajien tueksi. Opas koostuu näkökulmatesteistä ja konkreettisista vinkeistä, joiden avulla voidaan vahvistaa globaalia sivistystä ja rakentaa kaikille oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.  

Sivumäärä 36
Julkaistu 12.05.2022