Gender – sosiaalinen sukupuoli kehitysyhteistyössä

Hakemistot oppaat ja ohjeet

Genderin eli sosiaalisen sukupuolen huomioiminen ja tasa-arvon edistäminen on yksi keskeinen läpileikkaava tavoite Suomen kehitysyhteistyössä. Genderistä on kohta puhuttu jakirjoitettu kolmisenkymmentä vuotta, ja erityistä huomiota kehitysyhteistyön puitteissa siihen on kiinnitetty aina 1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien. Siitä huolimatta sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamisessa on vielä paljon työtä.
Tämä vihkonen on kirjoitettu suomalaisille kehitysyhteistyöjärjestöille virikkeeksi hanketyöhön, jossa huomioidaan sosiaalinen sukupuoli ja jossa pyritään tasa-arvoa edistävään kumppanuuteen Etelän järjestöjen kanssa.

Painetun version ISBN 978-952-200-059-0
Sähköisen version ISBN 978-952-200-059-0
Sivumäärä 27
Kieli Suomi
Kirjoittajat Kristina Oleng, Pauliina Mapatha
Julkaistu 01.07.2007