Fingon suositukset Euroopan parlamentille toimikaudelle 2024–2029

Geopoliittisessa murroksessa EU:n perusarvot, eli ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet, ovat vakavasti haastettuina. Niiden puolustaminen on entistä tärkeämpää, koska ne ovat EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja eurooppalaisen identiteetin kulmakiviä. Yhteinen turvallinen tulevaisuutemme ja EU:n uskottavuus määrittyy sen mukaan, kuinka perusarvojen edistäminen onnistuu.

Paras tapa edistää perusarvoja on olla Eurooppa, joka toimii arvojensa mukaisesti kaikissa ulkosuhteissaan. Arvojensa mukaisesti toimiva EU näkee ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion edistämisen erottamattomana osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siksi uusien Euroopan parlamentin jäsenien on kiritettävä tulevia, ihmisoikeuksia ja demokratiaa käsitteleviä toimintasuunnitelmia ja strategioita siten, että ne laaditaan kunnianhimoisesti ja niitä toimeenpannaan ja seurataan tehokkaasti.

Euroopan ei tule kääntää selkäänsä tulevaisuudelle. Geopolitiikan murros ja vallan painopisteiden siirtyminen vaatii pitkäjänteistä lähestymistapaa. Tulevaisuuteen katsovan EU:n on osoitettava entistä vahvempaa politiikkajohdonmukaisuutta ja johtajuutta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. EU:n tulee luoda Agenda 2030:n toimeenpanolle kokonaisvaltainen ohjaava strategia, joka linjaa kaikkea EU:n päätöksentekoa.

Fingo on noin 260 suomalaisen kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen ja globaalin kansalaiskasvatuksen parissa toimivan kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija.

Sivumäärä 4
Kieli Suomi
Julkaistu 21.03.2024