Fasilitaattorin työkirja – menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn

Hakemistot oppaat ja ohjeet Raportit

Fasilitaattorin työkirja – Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn tarjoaa järjestöille ja ryhmille työkaluja toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja arvioimiseen. Opas johdattaa fasilitoinnin periaatteisiin ja esittelee käytännössä helposti sovellettavia, arvostavia ryhmätyömenetelmiä.
Arvostavat menetelmät korostavat olemassaolevia voimavaroja ja osaamista. Ne sitouttavat ihmiset mukaan toimintaan ja tekevät siitä palkitsevaa. Menetelmiin liittyvä liike puolestaan aktivoi osallistujia uudenlaiseen ajatteluun.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 978-952-200-137-5
Sähköisen version ISBN 978-952-200-155-9
Sivumäärä 66
Kieli Suomi
Kirjoittajat Terhi Summa, Kaisu Tuominen
Julkaistu 01.01.2009