Evaluation of co-operation between KEPA, Finland, and CNS, Brazil

Arvioinnit Raportit

Arviointi Kepan ja Brasilialaisen CNS-järjestön tekemästä yhteistyöstä.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 951-8925-92-5
Sähköisen version ISBN 951-8925-92-5
Kieli Englanti
Kirjoittajat Pekka Virtanen
Julkaistu 01.01.2003