EU:n maatalouspolitiikka ja kehitys – CAPpia aloittelijoille

Raportit

Vuonna 1999 julkaistu raportti EU:n maataloustuista ja -politiikasta ja niiden vaikutuksista kehitysmaihin.
Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan juuret ulottuvat 1960-luvun alkuun, jolloin Euroopan talousyhteisö EEC laati yhteisen maatalouspolitiikan (Common Agricultural Policy, CAP). Sen peruskiviksi sovittiin yhteiset sisämarkkinat, yhteinen rahoitus ja jäsenvaltioiden suosituimmuusasema.
Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita olivat tuottavuuden lisääminen, ruoan saatavuuden varmistaminen ja maatalouksien tulotason nostaminen. Päätettiin, että keskeisille tuotteille taataan minimihinnat yli maailmanmarkkinahintojen. Jotta maataloustuotteiden hinnat voitiin pitää maailmanmarkkinahintoja korkeammalla, sisämarkkinat piti suojata halvoilta tuontituotteilta. Vain satovaihteluista johtuva ylijäämä oli tarkoitus viedä, mitä varten oli vientituki.

Sivumäärä 8
Kieli Suomi
Kirjoittajat Eeva Simola
Julkaistu 01.12.1999