Etelän ääni globaalikasvatuksessa

Hakemistot, oppaat ja ohjeet

Globaalikasvatus on ollut osa suomalaista yhteiskuntaa jo kymmeniä vuosia. Sitä toteutetaan kaikenikäisten kansalaisten parissa sekä virallisen koulujärjestelmän että vapaan kansalaiskasvatuksen piireissä. Yksi sen keskeisistä sisällöistä on tietoisuuden lisääminen ihmisten moninaisista todellisuuksista ja kehityskysymyksistä.

Tämän oppaan erityisenä tavoitteena on tutkia sitä, miten niin sanottua globaalia etelää edustavien ihmisten ääni pääsee kuuluviin kansalaisjärjestöjen globaalikasvatushankkeissa. Millaiset etelän edustajat tuota ääntä saattavat käyttää? Millaiset ennakkoasenteet vaikuttavat siihen, miten globaali etelä tulee esitetyksi? Kenen äänellä etelästä todellisuudessa puhutaan?

Tämä opas on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät organisaatioissa tai projekteissa, jotka käsittelevät kysymyksiä kuten köyhyys, ilmasto-oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, ympäristökysymykset ja sukupuolten tasa-arvo globaalissa etelässä. Opas kutsuu järjestötoimijoita dialogiin, jonka tavoitteena on reflektoida sitä, miten globaalissa etelässä asuvien ihmisten ajatukset, kokemukset ja tieto näkyisivät paremmin suomalaisessa globaalikasvatuksessa.

Opas tarjoaa myös kansalaisjärjestöjen esimerkkejä etelän äänen sisällyttämisestä globaalikasvatustyöhön.

Sivumäärä 20
Kieli Suomi
Kirjoittajat Hanna Niittymäki
Julkaistu 09.02.2021