Ei kehitystä ilman ilmastoa – ilmasto- ja kehityspolitiikan leikkauspisteet

Raportit Taustaselvitykset

Ilmastonmuutos uhkaa lisätä ja syventää köyhyyttä kehitysmaissa sekä vaikeuttaa kehitystavoitteiden saavuttamista. Ilmastoneuvotteluilla on siten suuri vaikutus kehitysmaiden ihmisten elinoloille ja tulevaisuudelle.
Vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta on sekä Etelän ja Pohjoisen välisiin suhteisiin liittyvä oikeudenmukaisuuskysymys että jättimäinen rahoitushaaste. Lähivuosina on ratkaistava, miten kehitysmaiden ilmastotoimia rahoitetaan. Ratkaisujen on perustuttava siihen, että uudet rahavirrat edistävät sosiaalisesti oikeudenmukaista ja ekologisesti kestävää kehitystä.
Kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön parissa toimivien järjestöjen ja ihmisten on tärkeää tuntea ilmastopoliittista keskustelua ja päätöksentekoa. Ei kehitystä ilman ilmastoa -selvitys tarjoaa tätä tietoa tiiviisti ja selkeästi.

ISSN 1796-6469
Painetun version ISBN 978-952-200-115-3
Sähköisen version ISBN 978-952-200-116-0
Sivumäärä 41
Kieli Suomi
Kirjoittajat Tuuli Kaskinen, Aleksi Neuvonen, Olli Alanen, Pirkka Åman
Julkaistu 01.01.2009