Eettisen kehitysviestinnän ohjeet

Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo on laatinut Eettisen kehitysviestinnän ohjeet yhteistyössä jäsentensä ja muiden sidosryhmien kanssa. Ohjeet koskevat nimensä mukaisesti kansalaisjärjestöjen kehitysviestintää, myös varainhankinnallisesta näkökulmasta.

Hakemistot, oppaat ja ohjeet

Sivumäärä 6
Kieli Suomi
Julkaistu 15.02.2024