Arvioinnista arkea! Hankkeen pilottivaiheen raportti

Raportit

Arviointi on puhuttanut suomalaisia järjestöjä viime vuosina. On koettu, että kehitysyhteistyön rahoittajan – Suomen ulkoministeriön – vaatimukset ovat kasvaneet ja järjestöillä on yhä enemmän paineita lisätä seurantaa ja arviointia. Arvioinnin suunnittelu ja toteuttaminen on koettu usein hankalaksi ja jopa ahdistavaksi. Arviointi on nähty erityisosaamista ja isoja resursseja vaativana. Voiko arvioinnista tulla arkea?
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa tarttui tähän haasteeseen ja toteutti Arvioinnista arkea -hankkeen pilottivaiheen kymmenen järjestön kanssa vuosina 2009-2010. Hankkeen tavoitteena oli arkipäiväistää arviointia ja aloittaa yhteinen oppimismatka suomalaisten kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kanssa. Tarkoituksena oli yhdessä analysoida sitä, millaista kansalaisjärjestöjen arviointi tällä hetkellä on, millaisia haasteita siihen liittyy ja miten sitä voitaisiin parantaa.
Tämän raportin tarkoituksena on kehittämishankkeiden pohjalta tuoda esille yleisiä arviointiin liittyviä haasteita sekä hankkeissa kehitettyjä ratkaisuja yleisempään käyttöön. Lisäksi raportissa kuvataan Arvioinnista arkea -hankkeen menetelmä, joka soveltuu myös järjestöjen oman kehittämisen työvälineeksi.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 978-952-200-184-9
Sähköisen version ISBN 978-952-200-185-6
Sivumäärä 56
Kieli Suomi
Kirjoittajat Tiina Kontinen
Julkaistu 08.12.2011