Aggressiivinen verosuunnittelu

Aggressiivinen verosuunnittelu – ja kuinka siitä päästään eroon

Osa yrityksistä välttelee veroja muodollisesti laillisilla, mutta lain hengen vastaisilla tavoilla. Voittoja siirretään matalan verotuksen maahan, eikä valtio, jossa tulos on tosiasiassa syntynyt, saa sille kuuluvia verotuloja. Yritys voi välttyä veroilta lähes kokonaan.

Aggressiivinen verosuunnittelu ruokkii eriarvoisuutta. Onneksi se voidaan pysäyttää.

Esitteet

Osa yrityksistä välttelee veroja muodollisesti laillisilla, mutta lain hengen vastaisilla tavoilla. Voittoja siirretään matalan verotuksen maahan, eikä valtio, jossa tulos on tosiasiassa syntynyt, saa sille kuuluvia verotuloja. Yritys voi välttyä veroilta lähes kokonaan.

Yritykset käyttävät hyväkseen eri maiden verojärjestelmien eroja, lainsäädännön aukkoja ja veroparatiisien tarjoamia etuuksia. Se on mahdollista, koska monikansallisen yrityksen eri osia verotetaan ikään kuin ne olisivat erillisiä yrityksiä.

Aggressiivinen verosuunnittelu ruokkii eriarvoisuutta. Onneksi se voidaan pysäyttää.

ISSN n/a
Painetun version ISBN n/a
Sähköisen version ISBN n/a
Sivumäärä 2
Kieli Suomi
Kirjoittajat Kepa, finnwatch
Julkaistu 09.02.2017