Järjestöt Ukrainan tukena

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muodostaa YK:n peruskirjan räikeän rikkomuksen ja on aiheuttanut alueella akuutin humanitaarisen kriisin. Apu menee parhaiten perille tukemalla asiantuntevia ja pitkäjänteistä työtä tekeviä järjestöjä. Moni jäsenjärjestömme ja suomalainen järjestötoimija on aloittanut hätäapukeräyksen sekä suuntaa nyt työtään ja tukeaan Ukrainaan.

Humanitaarinen apu

Rauhantyö

Ukraina Task Force

Ukraina-toimintaryhmän tavoitteena on tiedonvaihto liittyen erityisesti kansalaisjärjestöjen toimintaympäristöön, ihmisoikeuksiin, vähemmistöihin sekä kansalaisjärjestöjen rauhanrakentamiseen ja konfliktinennaltaehkäisyyn. Toimintaryhmä seuraa tilannetta sekä Suomessa että Ukrainassa ja pyrkii vahvistamaan kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä koordinaatiota ukrainalaisten hyväksi. Toimintaryhmä on avoin Ukrainassa ja ukrainalaisten kanssa toimiville Fingon jäsenjärjestöille; kokoonkutsujana toimii SaferGloben toiminnanjohtaja, Maria Mekri (maria.mekri@saferglobe.fi).

Pakolaisten auttaminen Suomessa

Lisätietoa turvapaikan hakijoiden majoittamisesta maahanmuuttoviraston sivuilla.

Kotimajoitusverkosto ja sen taustayhdistys Kotimajoituksen tuki ry edistävät turvapaikanhakijoiden ja muiden Suomesta turvaa hakevien kotimajoitusta.

Muu tuki

Väestöliitto tarjoaa keskusteluapua Suomessa asuville ukrainalaisille ja niille, joita Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan suoraan tai välillisesti koskettaa. Lisätietoa Väestöliiton sivuilla.

Muita tietolähteitä

Maailman Kuvalehti: Ajankohtaisia artikkeleita

Globaalikasvatus.fi: Venäjän hyökkäys Ukrainaan – miten globaalikasvatus auttaa ja mitä kasvattaja voi tehdä?